Search

Author: Darko Periša [ All ]

Page 1 of 1

  Title Copies
Geopolitički položaj,administrativna i crkvenapripadnost i regionalni identitet Hrvata u Livnu,Duvnu, Glamoču i Kupresu 
Edition: Status - Magazin za političku kulturu i društvena pitanja 
Volume: 15 
Year: 2011 
Historiografska betoniranja hrvatskog kralja Tomislava 
Volume: br. 11 (2015.) 
Year: 2015 
Series: Hercegovina franciscana 
PONOVNO O DELMINIJSKOJ BISKUPIJI ILI REPETITIO EST MATER STUDIORUM 
Volume: Godina X (2014), broj 10. 
Year: 2014 
Series: Hercegovina franciscana 
Rimski Delminij kao središte starokršćanske biskupije 
Volume: 16 
Year: 2009 
Series: Arheološki radovi i rasprave