Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH "Kovač" Jurina

Type
Journal
Authors
Milošević, Ante (Ante Milošević)
 
ISSN
0350-0020 
Category
Rad u casopisu  [ Browse Items ]
Edition
 
Publication Year
2005 
Publisher
ANUBiH, Bosnia and Herzegowina 
Volume
Vol. 32 
Pages
253-268 
Tags
 
Abstract
U prilogu se raspravlja o skupini stećaka – sljemenjaka, karakterističnih za prostore zagorske Dalmacije (okolica Trilja i Imotskoga) i jugozapadne Bosne (Duvanjsko i Kupreško polje). U cjelini, ovdje izdvojeni takvi spomenici, umjerenošću dekorativnih elemenata, jednostavnošću i čistoćom kompozicije i općenito klesarskim skladom, te izrazitom monumentalnošću oblika spadaju među najljepša ostvarenja umjetnosti stećaka druge polovine 15. stoljeća uopće. Ovaj prilog također nastoji, unutar te skupine, radionički odrediti grupu od tridesetak sljemenjaka za koje se vrlo vjerojatno može pretpostaviti da ih je klesao ” kovač” Jurina, te da ovog izuzetnog klesara druge polovine 15. stoljeća (porijeklom vjerojatno iz okolice Imotskoga), ako ne ispred, stavi makar uz bok onom najpoznatijem ; majstoru Grubaču koji je otprilike istovremeno klesao stećke u Boljunima kod Stoca u Hercegovini. 
Description
 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.