Zbornik radova III. kongresa geografa Jugoslavije Polja zapadne Bosne i Hercegovine

Type
Journal
Authors
Roglić, Josip (Josip Roglić)
 
Category
Rad u casopisu  [ Browse Items ]
Edition
 
Publication Year
1954 
Publisher
Geografsko društvo NR BiH, Sarajevo, Bosnia and Herzegowina 
Tags
 
Abstract
Puni tekst dostupan na:
https://www.scribd.com/doc/306215903/Polja-zapadne-Bosne-i-Hercegovine-Josip-Rogli%C4%87 
Description
 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.