Zbornik radova PMF-a, Svezak geografija Reljef geomorfoloških makroregija Bosne i Hercegovine

Type
Journal
Authors
Lepirica, Alen (Alen Lepirica)
 
ISSN
1840-0515 
Category
Rad u casopisu  [ Browse Items ]
Edition
 
Publication Year
2009 
Publisher
Univerzitet u Tuzli - PMF, Bosnia and Herzegowina 
Volume
Vol.6 
Pages
7-52 
Tags
 
Abstract
U radu je provedena geomorfološka analiza reljefa Bosne i Hercegovinezasnovana na primjenjenim metodama kvantitativne i kvalitativne analize,dugogodišnjim terenskim zapažanjima i istraživanjima uz korištenje opsežne geoznanstvene literature. Definisane su morfološke i morfostrukturne karakteristike terena. Naglašeni su neotektonski utjecaji na genezu, morfoevoluciju i savremenu egzodinamiku reljefa. Izvršena je identifikacija morfogenetskih procesa i reljefnih oblika. Određeni su i opisani genetski tipovi reljefa te utvrđen njihov prostorni rasporedu okviru Bosne i Hercegovine. Na temelju provedene geomorfološke regionalizacije teritorija BiH izdvojeno je pet makrogeomorfoloških regija što je omogućilo izradu pregledne karte geomorfoloških makrojedinica Bosne i Hercegovine. 
Description
http://bs.scribd.com/doc/38585295/ZbornikPMF2009kn 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.