Vode Cetine i njezina poriječja

Type
Book
Authors
Štambuk Giljanović, Nives (Nives Štambuk Giljanović)
 
ISBN 10
9539630444 
Category
 
Edition
 
Publication Year
2002 
Publisher
Pages
814 
Tags
 
Abstract
Knjiga Vode Cetine i njezina poriječja riznica je višegodišnjih rezultata istraživanja Cetine, najdulje srednjodalmatinske rijeke (105 km) i njezina poriječja. U njoj donosim zemljopisne označnice voda slijevnoga područja Cetine, raspravljam o njihovoj kakvoći, protocima, vodostajima, podjeli, biološkomu minimumu i drugim značajkama. U knjizi su opisane hidromorfološke značajke toka Cetine, koje su iznimno povoljne za hidroenergetsko korištenje.Kakvoća voda slijevnoga područja Cetine ocijenjena je brojčano, i to indeksima kakvoće prilagođenima vodama hrvatskoga krškoga područja, koji skupinu varijabli dovode na zajedničku ljestvicu od 0-100 bodova i sažimlju u jedan jedini broj. Tako se promjene kakvoće mogu izraziti na razaznatljivi brojevni način. Opisani su speleološki oblici na otoku Braču, Hvaru i Splitskoj Zagori.U knjizi se upozorava na višestručni pristup u rješavanju poteškoća na kršu, osobito kada se radi o rijeci Cetini, koja služi za vodoopskrbu i za hidroenergetske potrebe. Treba osigurati biološki minimum rijeke, da bi se izbjegle trajne posljedice za kakvoću pitke vode, opstanak svih biocenoza i riba u rijeci. 
Description
 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.