Trofička obilježja akumulacije Buško Blato

Type
Thesis
Authors
Dumanić, Tina (Tina Dumanić)
 
Category
Magistarski rad  [ Browse Items ]
Edition
 
Publication Year
2014 
Publisher
Pages
105 
Tags
 
Abstract
U radu su prikazani podatci kemijskih, bakterioloških i bioloških pokazatelja kakvoće vode akumulacije Buška blata za tri godine (1996.-1998.). Cilj ovoga rada je dopuniti dugogodišnja istraživanja kemijskih i bakterioloških pokazatelja kakvoće vode akumulacije s podatcima ispitivanja klorofila a. Na temelju tih rezultata i rezultata ukupnih fosfata, izraženih kao P, procijenjen je stupanj trofije akumulacije prema Carlsonovu trofičkom indeksu.Akumulacija Buško Blato najveća je u Europi, površina joj je 55 km2, obujam 790 x 106 m3 a duboka je 5 m. Sagrađena je za iskorištavanje hidroenergetske moći malih površinskih vodotokova polja jugozapadne Bosne i zapadne Hercegovine. Njezina voda utječe na donji tok Cetine, koji je zahvaćen na Zadvarju i Gatima, za vodoopskrbu Makarske odnosno Omiša, otoka Brača, Hvara i Šolte, a u budućnosti će se i otok Vis opskrbljivati vodom sa zahvata u Gatima. U tijeku trogodišnjega razdoblja ispitivanja uzorci su uzorkovani jedanput mjesečno na trima mjernim mjestima, na površini akumulacije i četiri puta godišnje na dnu akumulacije, zimi, u proljeće, ljeti i ujesenn.Podatci ispitivanja vode akumulacije prikazani su kao prosječne vrijednosti, medijane, 90% centila, najmanje i najveće vrijednosti. Vrijednost trofičkoga indeksa prema ukupnom P, izračunanom iz srednjih vrijednosti, bio je između 44 i 50, a za klorofil a bio je od 31 do 33 na temelju prosječnih godišnjih vrijednosti. Trofički indeks, na temelju ukupnoga fosfora, izračunan iz medijane bio je od 43 do 47, a za klorofil a, izračunan na na temelju najvećih vrijednosti, od 43 do 46. Na temelju vrijednosti trofičkoga indeksa prema ukupnom fosforu i klorofilu a, koje su izračunane prema Carlsonovoj jednadžbi, akumulaciju Buško Blato svrstavamo u mezotrofnu vodu. 
Description
 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.