Page 1 of 19

  Title Copies
Izvješće o ispitivanjima hidrauličkih osobina i kakvoće vode iz bušenog zdenca MB-2 "Mukišnica", Tomislavgrad 
Year: 1997 
Series: IGH, Zagreb, Fond dokumenata 
Izvještaj o geološkom kartiranju Kupreškog polja i kanjona rijeke Šujice do Duvanjskog polja 
Year: 1950 
Series: Fond stručnih dokumenata Instituta za geologiju Sarajevo 
Izvještaj o kartiranju krškog područja između Livanjskog, Duvanjskog i Šujičkog polja i Buškog Blata 
Year: 1958 
Series: Fond stručnih dokumenata Instituta za geologiju Sarajevo 
Ljetni stanovi na planinama Raduši i Ljubuši 
Volume: 49 (1937) 
Year: 1937 
Series: Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 
"Kovač" Jurina 
Volume: Vol. 32 
Year: 2005 
ISSN: 0350-0020 
Series: Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH 
A chronostratigraphy for the Dinaride Lake System deposits of the Livno-Tomislavgrad Basin: the rise and fall of along-lived lacustrine environment 
Edition: Stratigraphy 
Volume: 8-1 
Year: 2011 
ISSN: 1547-139X 
Agrobioraznolikost područja Tomislavgrada 
Edition: Prirodoslovno-povijesna baština općine Tomislavgrad 
Year: 2013 
Alge, gljive, lišaji i mahovine područja Tomislavgrada 
Edition: Prirodoslovno-povijesna baština općine Tomislavgrad 
Year: 2013 
Alimentary Infections during War Conditions: Mostar and Tomislavgrad, Bosnia and Herzegovina, 1992–1995 
Volume: Vol.32 No.2 
Year: 2008 
ISSN: 1848-9486 
Series: Collegium Antropologicum, Vol.32 No.2 
Ante Škegro, Monografija o duvanjskoj biskupiji 
Volume: Vol.23, No.23 
Year: 2003 
ISSN: 0351-9767 
Series: Povijesni prilozi